Gezegenler

sun-3

Güneş (Surya)

   Güneş vedik astrolojide bizim ruhumuzu temsil eder. Batı astrolojisinden farklı olarak haritanın kalbi değildir ve Vedik astrolojide yapısı gereği harita da Malefik (zararlı) çalışır. Çünkü güneş dokunduğu yeri yakar; sıcaktır, egosu yüksektir, hükmetmeyi sever, disiplinlidir, otoriterdir ama aynı zamanda koruyucu, vicdanlı ve kollayıcıdır.

   Güneş aynı zamanda otoriteyi temsil ettiği için, Baba figürü ile özdeşleşir. Eril (erkek) bir enerjiye sahiptir. Bu yüzden haritada yerleştiği yere göre baba ile olan ilişkileri belirler.

   Güneş aynı zamanda kariyerimizle bağlantılıdır. Bu yüzden kişisel haritada bulunduğu alanda yönetme becerisi verir. Ayrıca bağışıklık sistemimiz de Güneş’ten sorumludur.

Ay tutulması

Ay (Chandra)

Ay vedik astrolojide çok önemli bir yere sahiptir. Bizim iç huzurumuzu, anlama kabiliyetimizi, düşünme biçimimizi, duygusal tepkilerimizi ve anneyi temsil eder. Hem anne ile olan ilişkileri hem de kadın haritalarında annelik potansiyelini gösterir. Ay aynı zamansa su ile bağlantılıdır. Tıpkı denizlerde yaptığı gelgitler gibi bize duygusal ve ruhsal yönden iniş çıkışlar yaşatır. Burada önemli nokta ise ayın bulunduğu konumdur;

   Haritada Ay’ın parlak mı yoksa solgun mu olduğu çok önemlidir. Ay ve güneşin tam karşılıklı durduğu zamana Dolunay (Purnima) denir ve Ay’ın en parlak olduğu zamandır. Dolunay evresinden yaklaşık 7 gün sonra artık Solan Ay fazına geçer ve ışığı solmaya başlar, bu süreç Ay ve Güneşin kavuşum yaptığı Yeni Ay (Amavasya) dönemine kadar sürer. Yeni ay döneminden yaklaşık 5 gün sonra ise tekrar parlamaya başlar.

   Ay’ın etkileri haritada çok güçlüdür. Eğer kişi parlak ay döneminde doğmuşsa, zihinsel ve duygusal iniş çıkışları daha iyi kontrol eder. Anlama ve bilinci üst seviyededir.

merkür

Merkür (Budha)

Merkür bizim zekamızı, iletişim yeteneklerimizi, öğrenme kapasitemizi temsil eder. Vedik astrolojide Merkür cinsiyetsiz (eril veya dişil değil) olarak kabul edilir. Bu yüzden kişisel haritada hangi gezegenlerle kavuşum veya görünüm yaptıysa onların tabiatına bürünür. Merkezi sinir sistemimiz de Merkür den sorunludur. Bu yüzden zihin yapımızı Ay ile birlikte yönetir. Merkür aynı zamanda bizim ticari yeteneklerimizi de gösterir. Bu nedenle ticari kariyer hesaplamalarında öncelikle Merkür yerleşimine bakılır. Bizim çocukluk ve ergenliğe geçiş dönemimizdir.

venüs

Venüs (Sukra)

Venüs, para, konfor, servet, tasarım, estetik, aşk ilişkilerini yöneten gezegendir. Erkek haritalarında ise eş’i temsil eder.

   Venüs maddeseldir, yüzü dünyevi konfora, tatlara, arzulara dönüktür. Venüs maddi hayatta, evlilikte, başarı verir ama mutluluk her zaman buna eşlik etmez. Aslında eski hint kaynakları Venüs’ün başlangıçta ruhsal gelişime çok yatkınken, daha sonra dünyevi zevklerin tuzağına düştüğünü ve spiritüel enerjisini kaybettiğini söylerler. Ayrıca hem erkek, hem de kadın için üreme potansiyelini gösterir. Ama kadın haritalarında bu durum Ay ile birlikte incelenir. Venüs ayrıca bizim estetik zevklerimizin de göstergesidir. Harita da iyi çalışan bir Venüs kişiyi sanatsal işlere yatkın hale getirir.

mars

Mars (Mangal)

Mars gezegeni ateş enerjisi ile temsil edilir. Bu yüzden zararlı bir gezegendir, değdiği her alanı ve ilişki kurduğu gezegenlerin enerjilerini bozar ve tahrip eder. Kontrolsüz gücü simgeleyen bu gezegen eğer bir kişinin haritasında benefik (iyicil) gezegenlerle bağlantıda değilse bulunduğu alana öfke, hırs, sakinleşemeyen bir yapı getirir. Eğer iyi bir görünüm alıyorsa, etkileri hafifler.

   Mars aynı zamanda cesarettir. Onun varlığı bu dünyaya liderliği, mücadeleyi, vazgeçmemeyi, ilkel iç dürtülerimizi armağan etmiştir. Ayrıca kardeşleri temsil eder

Jüpiter

Jüpiter (Guru)

Jüpiter Vedik astrolojinin Gurusudur, yani üstadıdır. Bolluk ve bereketimiz, başarımız, refah düzeyimiz, dünyevi başarılarımızı yönetir. Ama aynı zamanda Karma ile bağlantılıdır ve ruhsal idrakimizi, inanışlarımızı simgeler. Hintlilerin en sevdiği gezegendir, iyi yerleşmiş bir Jüpiterin geçmiş karmalarımızda ki başarıların bir ödülü olduğuna inanırlar. Adeta karmamızın bize gülen yüzüdür.

   Jüpiter aynı zamanda kadınlar için eş temsilcisidir ve çocukların da doğal temsilcisidir. Neşedir, mutluluktur, hayattan aldığımız keyif ve coşkudur. Ama Jüpiter büyüktür, bu yüzden haritada olduğu alanı büyütür, genişletir. Gölge yönünde tembellik ve obezite yapabilir. Bu yüzden Jüpiteri güçlü çalışan kişiler çoğunlukla kilolu olur. Ama aynı zamanda merhametli, paylaşımcı ve bonkör olurlar.

satürn

Satürn (Shani)

Satürn vedik astrolojinin Baş öğretmenidir. Hintlilerin en çok korktuğu gezegendir. Satürn dokunduğu yeri sarsar, ağır tecrübeler sunabilir ve kişiyi ağır sınavlardan geçirebilir. Çünkü o karmanın efendisidir.

   Ancak Satürn bence korkulduğu kadar kötü değildir. Evet, insana; eğer farkında değilse ya da ruhani düzeyi gelişmemişse çok zorluklar çektirebilir fakat aslında öğrenmenin, tekamülün, disiplinin, ders almanın ve bundan sonuç çıkarmanın ne kadar önemli olduğunu bize öğreten Gezegendir. En yavaş hareket eden bu yaşlı gezegen bize geçici etkiler değil, uzun vadeli etkiler sunar. Bu yüzden Satürn dönemlerini zorlu ama iyi anlayarak geçiren bir kişi, sonrasında uzun vadeli başarı ile ödüllendirilir.

   Satürn’ün sadece vedik astrolojiye özel transitleri (geçişleri) vardır ve bu transitler kişinin hayatında ki en önemli dönüm noktalarını oluşturur. Satürn bir burçta yaklaşık 2,5 yıl kalır. Sadece vedik astrolojiye özel "Sadesati" dediğimiz en önemli transiti vardır.

rahu ve ketu

Rahu (Kuzey Ay Düğümü)

Rahu ve Ketu hint kaynaklarında ejderha ile temsil edilir. Rahu, yani kuzey ay düğümü ejderhanın başıdır. Dünyevi hayata dönük, sürekli isteyen, açgözlü bir tabiatı vardır. Rahu ve Ketu vedik astrolojide kaderin gezegenleri olarak bilinir. Rahu bizim geçmiş karmalarımızdan getirdiklerimizi bu hayata nasıl adapte ettiğimiz ve uyguladığımız ile ilgilidir. Haritada iyi yerleşmiş bir rahu maddi olarak ciddi başarılar verebilir.

    Rahu ani gelişmeleri de temsil eder. Aniden ortaya çıkan durumlar onun alanındadır. Rahu’su  güçlü  ya da haritasında randımansız çalışan kişiler katı, affedemeyen, sert bir yapıda olabilir ve bağımlılıklara çok yatkındırlar. Rahu yurt dışı ile de bağlantılıdır. Yabancılarla ilgili ortaklıkları, yabancı kültürlere olan merakı temsil eder. Bir yönüyle Satürn gibi çalışır.

rahu ve ketu

Ketu (Güney Ay Düğümü)

Ketu, yani ejderhanın kuyruğu vedik astrolojide Mars enerjileri verdiğine inanılır. Ketu geçmiş hayat karmamızı simgeler. Mistik alanlar, spiritüel meraklarımız, özgür ruhumuzu keşfetmemiz, gizli ilimler, ani gelen kısmetler, hayatımızda ki kendimize has bakış açımız ve kısacası gizli olan her şeye duyulan merak Ketu’nun alanına girer.

   Ketu’nun alanı ruhani olandır. Maddi dünya ile ilgilenmez. Bu yüzden Ketu’su haritada iyi yerleşimde olan bir kişi (12.ev en güçlü olduğu alandır) Ruhani gelişim, sipiritüel ve mistik alanlarda ciddi mesafeler kat edebilir. Üstadlar da, filozoflarda 12.ev yerleşimi sıklıkla bulunur. Hintlilerin en fazla korktuğu gezegenlerden biridir Ketu. Çünkü Ketu ani ve beklenmeyeni temsil eder. Etkisi çok güçlüdür. Bu yüzden harita da iyi incelenmesi gereken bir gezegendir. Ama geçmiş hayat karmasını temsil ettiği için tamamen kişisel çalışır. Harita sahibi için burada bahsetmiş olduğum genel etkilerinden çok daha fazlasını kişisel haritada gerçekleştirir.