Vedik Astroloji Nedir?

samanyolu-2

Vedik Astroloji

Hinduizm’in temeli Veda’lara dayanmaktadır. Veda Sanskritçe de “Bilgi” anlamına gelmektedir. Veda’lar insanlık tarihinden beri günümüze kadar gelmiş olan kadim Hint metinleridir. İlk önceleri özel olarak seçilmiş ve eğitilmiş Rişi’ler (Gören) tarafından sözel olarak aktarılan bu bilgiler daha sonra kayıt altına alınmıştır. Veda’lar 4 ana bölümden oluşmaktadır;

  Rigveda: Veda öğretilerinin bilinen ilk ve en eski olanıdır. Hindu tanrı mitolojisini anlatır ve çoğunlukla içeriğinde dinsel imgeler, ilahiler, tanrılara yakarışlar, büyüler gibi teolojik unsurlar bulunur. Son derece şiirseldirler ve 4’lü dizelerden oluşmaktadır. Bu nedenle “Mantra” kitabı olarak da tanımlanmaktadır.

  Yajurveda: Dini bir ayinin içermesi gereken ritüel’leri anlatır. Rahipler için bir nevi kullanım kılavuzu olarak da nitelendirilebilir. Bu nedenle “ritüel” kitabı olarak da anılmaktadır.

  Samaveda: Ayinsel melodilerin toplandığı Veda’dır. İçindeki ilahiler adeta bir müzik notası gibi kullanılmıştır. İçerik olarak Rigveda’ nın özeti niteliğindeki bilgileri aktarmaktadır. Rig ve Sama birbirlerini tamamlarlar ve Samaveda “müzik” kitabı olarak da anılmaktadır.

  Atharvaveda: Son Veda öğretisi Atharvaveda ilk üç vedadan daha farklı bir yapıya sahiptir. İçinde çok sayıda büyü ve sihir öğretisi de bulunduğundan “Büyüler” kitabı olarak da anılmaktadır. Diğer Veda’ lara göre çok daha basit ve net bir anlatıma sahiptir.

Bu vedaları anlayıp yorumlayabilmek için bu kültürde 6 farklı disiplin bulunmaktadır. Bu disiplinlerin toplamına “Vedanga” ismi verilmektedir. Bu Vedanga’ların astronomi ile ilgili koluna “Jyotish” denir ve vedik astroloji bu kolun içerisindedir. Ülkemizde daha çok “Hint Astrolojisi” ya da “Vedik Astroloji” olarak bilinen bu disiplinin Hindistan da ki adı “Jyotish”tir. Sanskritçe de “Işık” anlamına gelen Jyotish, bir anlamda ruhumuza ışık tutan ve yolumuzu aydınlatan bir disiplindir. Hint kültürü ruh ve yaradılışı bir tutar. Birçok yolculuktan geçen ruh (Reankarnasyon) sonunda Yaratıcı’sına ulaşır. Bu yolculuğunda Dharma ve Karma’sı ona yardımcı olacaktır. Dharma bizim inanışımızda ki “Kader”dir. Karma ise kelime anlamı olarak “Eylem” demektir. Yani ruh burada özgür iradesiyle oluşturduğu Karma’sını tamamlar ve nihai amacına ulaşır.

Vedik Astroloji ruhun yolculuğu ile ilgilenir. Ruhun, bu hayata gelişinde ki amacını, geçmiş karmasından getirdiği yüklerini, potansiyellerini, geliştirmesi gereken yönlerini, hayatında ki zor geçmesi muhtemel dönemlerini ya da sıçrama yapması muhtemel zamanları belirleme de kılavuz görevi görür. Her bir kişi doğduğu an, Sema’da eşsiz bir dizilim meydana gelir ve bu dizilim o ruha özeldir. İşte vedik astroloji bu eşsiz datayı yorumlamak ve harita sahibine bu yolculuğunda gerek duyduğu kılavuzluğu yapmak için vardır.